Dragon Lore Giveaway

CharlieChaplinx användaravtal

Senast ändrat 2016-03-10 @ 17:05

Det är viktigt att du läser igenom användaravtalet nedan innan du köper skins från hemsidan. Du, som kund, har ansvaret att läsa igenom och förstå hemsidans vilkor för användning.

§ 1 Allmänt

1.1 Detta användaravtal (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kunden ("Kund") och CharlieChaplinx ("CharlieChaplinx") och gäller för produkter som beställs via platformen CharlieChaplinx.se om ej annat avtalats. Punkterna gäller även för besökare ("Besökare") på www.CharlieChaplinx.se. Genom att besöka och använda sidan godkänner du detta avtal.

("Kund, Kunden, Kundens")
("Besökare, Besökaren")

1.2 Syftet med Avtalet är förutom att reglera förhållandet mellan Kund och CharlieChaplinx att säkerställa andra Internetanvändares rättigheter inte kränks samt att samexistens med övriga kunder fungerar på ett tillfredsställande sätt i den gemensamma köpmiljön.

1.3 I och med användandet av tjänsten accepterar Kund detta Användaravtal.

1.4 CharlieChaplinx äger rätt att neka Kund att beställa varor/produkter om en bedömning görs att Kund kan komma att missbruka tjänsten eller varan.

1.5 CharlieChaplinx äger rätt att neka Kund att använda eller bruka våra tjänster om en bedömning görs att Kund kan komma att missbruka tjänsten eller varan.

§ 2 Varor

2.1 CharlieChaplinx agerar som mellanhand för köp och försäljning av virtuellavaror inom Counter-Strike Global Offensive. Skins till knivar och vapen av olika slag ("varor")

2.2 Kund har möjligheten att reservera Counter-Strike Global Offensive varor av CharlieChaplinx, detta görs genom direkt kontakt via Facebook eller Steam.

§ 3 Beställningsförfarande

3.1 Alla varor beställs på Webbplatsen. Bekräftelse på beställning skickas till registrerad e-postadress. Kund ansvarar för att beställning och betalning är korrekt utförda. Varan skickas när betalning är registrerad.

3.2 Genom att lägga en order på Hemsidan samtycker beställaren till att CharlieChaplinx påbörjar behandling av beställning. Kunden samtycker till att CharlieChaplinx påbörjar behandlingen av Kundens beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt i detta stycke angiven lag inte föreligger.

3.3 Beställningar där betalning ej har slutförts blir borttagna efter 1 timme. Detta gäller även beställningar som ej är korrekt utförda. 3.4 Varje unik Kund & Besökare kan utföra 3 köp inom loppet av 1 timme. Detta är pågrund av säkerhetsskäl. Vi använder Kundens IP adress för att hålla koll på antal köp. Kund kan kontakta CharlieChaplinx för att uppehäva detta säkerhetsskäl. Vi har rätten att avgöra om vi anser att du missbrukar denna tjänst.

§ 4 Frakt

4.1 Kunden accepterar att det kan ta upp till 10 timmar för varan att blir levererad till önskat Steamkonto (Trade URL).

4.2 Om Kundens Trade URL är ogiltig eller påverkas av en ban, nekas beställningen och pengarna skickas tillbaka.

§ 5 Ordernummer

5.1 Vi använder oss av ordernummer vid varje unik beställning, detta utifall något skulle gå fel med beställning. Hela kvittot inklusive ordernumret skickas till Kundens angivna mail adress vid beställning.

§ 6 Hjälp

6.1 Kund ansvarar för att beställning samt betalning är korrekt utförda (§3.1).

6.2 Om Kund har beställt en vara och inte fått den inom 10 timmar så krävs ordernummer, telefon nummer, e-post adress och Trade URL för att få en återbetalning.

6.3 Skulle något gå fel kontaktar får kunden enklast support via kundtjänst, här.

§ 7 Ägande

7.1 Charliechaplin äger inte några skins själv utan handlar enbart på uppdrag av kunder. I gengäld tar han ut en avgift/komission som varierar beroende på vad det är för skins samt antal/summa. Efter att skinsen har sålts görs utbetalning till kunden som ägt skinsen. Skulle skinsen inte bli sålda inom rimlig tidsplan skickas de tillbaka till kunden.

§ 8 Återköp & felköp

8.1 CharlieChaplinx erbjuder inte återköp, men kan göra undantag vid enstaka tillfällen göra undantag.

8.2 CharlieChaplinx står inte för felköp av något slag. Undantag kan göras efter beslut av CharlieChaplinx

§ 9 integritetspolicy

9.1 CharlieChaplinx försäkrar att all personlig information som frivilligt lämnas in till oss kommer att hållas strikt onfidentiellt och används " uteslutande " av charliechaplin.se. Vi håller för att inte dela, hyra, sälja eller lämna ut den information till någon person, enhet eller tredjepart.

§ 10 Otillåten användning, missbruk & server information

10.1 CharlieChaplinx reserverar rätten att ha underhålla sidan hur länge vi vill och när vi vill. Detta kan orsaka funktionsfel eller överbelasting på hemsidan.

10.2 CharlieChaplinx´s system skall endast användas till lagliga syften. Sändning, lagring, distribution eller länkning av någon information, data eller material som är olaglig är förbjudet. Det här innehåller, men är inte begränsat till; upphovsrättsskyddat material, företagshemligheter eller annat material som används utan tillåtelse från ägaren; material innehållande hets mot folkgrupp; material som bryter mot PUL.

10.3 CharlieChaplinx accepterar ej material av oetisk eller stötande karaktär eller våldsamt material.

10.4 Alla försök till att underminera eller orsaka skada på CharlieChaplinx´s servrar eller kunder är strängt förbjudet. T.ex. försök till intrång i, spaning på eller störning av system och nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet. Vi tar oss också även rätten att bestämma vilka IP-adresser som får ansluta till våra servrar.

§ 11 Betalningar

11.1 Alla betalningar sker med Swish. Du som Kund står för att ha betalat summan som varan kostar till det nummer som är angivet i samband med köpet.

Tack för din tid!

Om du stöter på något problem med sidan, vänligen rapportera problemet till oss. Tack!